Monday, June 21, 2010

NEGARA MAJU MODEL MANA?

Dalam 2 minggu yang lepas saya berpeluang melawat 6 buah negara eropah; holland, Belgium, German, Switzerland, Perancis dan England dan apa yang menyedihkan rata rata negara negara yang tersebut didalam keadaan ekonomi yang tidak membanggakan dimana peratus pengangguran yang tinggi sekitar 8 hingga 18%, kecuali German dan Switzerland yang mana keadaan negara mereka agak lebih stabil.

Di England sebagai contoh mengalami budget defisit sebanyak 165 billion pound (RM 600 billion) dan pengangguran sebanyak 18%. Sementara itu, di holland kadar pengangguran agak lebih rendah sekitar 8% namun begitu jumlah penduduk yang tidak mempunyai pasangan hidup akibat keruntuhan moral dan rumah tangga adalah sekitar 50% dan golongon main dubur (gay) sekitar 10% dan keadaan ini tentulah membimbangkan kerana akhirnya nanti sudah tidak ada generasi pelapis bagi sesuatu bangsa dimasa akan datang.

Akibat daripada ini, saya difahamkan Holland berkemungkinan akan mendapat Perdana Menteri baru dalam pilihanraya yang akan datang berbangsa Yahudi dan timbalan perdana menteri dari keturunan turki (kaum pendatang). Berdasarkan fakta fakta yang didapati amatlah jelas bahawa kemajuan negara tidak begitu bermakna jika sekiranya ramai rakyat yang berada dalam keadaan yang tidak menguntungkan.

Justeru itu saya berpendapat penekanan hanya kepada meningkatkan pendapatan perkapita seperti yang di war warkan oleh kerajaan untuk mencapai USD 15,000 setahun harus difikirkan dan diteliti dengan sewajarnya, kerana apa yang penting adalah juga supaya majoriti rakyat dapat menikmati peluang hidup yang saksama dan mendapat pendapatan (bukan subsidi) serta pekerjaan.

Saya berpendapat negara maju ala Malaysia hendaklah mengambil kira faktor faktor sebegini sebelum ianya terlambat dan mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan dan menggalakkan lebih ramai rakyat menceburi bidang perniagaan dan waktu yang sama pengekalan nilai nilai murni dalam masyarakat yang majmuk harus diberi penekanan yang serius.